Funkcionalna autonomija motiva – menjamo da bismo… menjali?

Funkcionalna autonomija motiva – menjamo da bismo… menjali?

Sigurno ste već čuli priču da zaposleni često svoje različite potrebe na poslu verbalizuju kroz zahtev za većom platom. Nekad je zaista u pitanju potreba za novcem, naročito kada su egzistencijalne potrebe ugrožene. Ali te potrebe mogu da budu i drugačije: potrebe da budu primećeni, priznati, prihvaćeni, uvaženi…Čak i u tim situacijama, zaposleni progovaraju jezikom za koji veruju da je opšte prihvaćen, prilagođen mestu i situaciji i da će pomoći u razumevanju: treba mi veća plata.

Slušam vlasnike i menadžere kompanija kako kažu da bi voleli da njihovi zaposleni više uče, budu kreativniji, imaju veću inicijativu; da u svojim kompanijama naprave striktno definisan sistem napredovanja, utegnutiju politiku nagrađivanja, dublju hijerarhiju… Onda zapinju iz sve snage da sprovedu promene koje bi za rezultat imale ove gore pomenute ciljeve. I ništa se ne dešava.

Plan B je obično: zapni jače! I kreće pritisak, ubeđivanje, stimulisanje, kazne, forsiranje… Onda nešto krene da se dešava – ali u smeru suprotnom od željenog. Zaposleni su nezadovoljni, odlaze, šire glasine, hejtuju (što bi rekli mladi)… Sve ovo se tretira kao otpor promenama.

A šta ako je u pitanju zdrav razum, a ne otpor promenama?

Ako je neko radeći na način X dobijao rezultat R42, zašto bi sada radio na način Y kako bi opet dobio rezultat R42?
Ako rezultat mora da se menja, da ne bude više R42 nego nešto drugo, e tada postoji potreba za promenom načina, a ne obrnuto. To R42 može da se menja iz različitih razloga: ne donosi više profit, presporo je za nove zahteve klijenata, menjamo oblast poslovanja… Ti razlozi se prvo analiziraju i vagaju: ne menja se sve zbog par ad hoc situacija. Kad ste sigurni da su razlozi da se R42 menja dovoljno jaki, treba osmisliti kakav želite da bude nov rezultat (R43, M56?). I tek u skladu sa definisanim novim rezultatom – menjate način rada i funkcionisanja.

Ako nemate odgovor na pitanje: Zašto hoću promene?, onda verovatno nemate ni razlog da iste pokrećete!

Efikasne promene

Da, promene treba da budu efektivne – zato potrošite vreme na osmišljavanje i analiziranje pravog rezultata, šta zapravo želite da postignete promenom.

I da, promene treba da budu efikasne – kojom unutrašnjom promenom ćete najbrže, uz minimalno korišćenje resursa postići željeni rezultat?

Kao i zaposleni iz uvoda, menadžment često upada u grešku da različite potrebe izražava kroz jezik: hajde da nešto menjamo, da unapređujemo kompaniju, da budemo bolji, brži… Ubrzali smo svet toliko da ni sami više nismo u stanju da stojimo mirno na njemu. Zastanite i sagledajte šta vam je stvarno potrebno. I onda radite tačno to.