Uvođenje HR sistema

Uvođenje HR sistema

Kada firma počinje da raste pojavljuje se potreba za drugačijim pristupom zaposlenima. U maloj firmi svi se međusobno poznaju i ličnim primerom daju model novim zaposlenima kako treba raditi, korekcije pogrešnih akcija moguće je obaviti u realnom vremenu, a usmeravanje zaposlenih svodi se na dnevnu interakciju. Kada se broj ljudi poveća potreban je sistem koji omogućava da se ljudi lako uklope i da u svakom trenutku znaju šta se od njih očekuje.

Dobar HR sistem kroji se prema potrebama kompanije i služi da podrži postojeći ili željeni biznis model. Postoji snažna veza između biznis modela i HR procesa: vlasnici kompanije znaju šta, gde i kako rade na tržištu, kako ih klijenti vide i šta od njih očekuju, iz čega se može zaključiti šta su, iz ugla klijenta i korisnika, kompanijske snage i koja znanja i sposobnosti kompanija treba da ima. HR sistem se postavlja u kompaniji sa fokusom da gradi, podržava i unapređuje ove snage, znanja i sposobnosti.

Nakon što sa vlasnicima kompanija utvrdim strateški pravac firme i sagledam potencijale tima, dogovaramo konkretne ciljeve i kreiramo plan rada za uspostavljanje ili promenu HR sistema.

Kreiranje i implementaciju željenog sistema radim sa vlasnicima kompanija i timovima kroz sledeće aktivnosti: obuku i koučing timova, vlasnika firme i menadžmenta, digitalizaciju i unapređenje neophodnih HR procesa, implementaciju novog sistema u organizaciji, kao i usklađivanje ovih procesa sa ostalim poslovnim procesima.
Tokom ovog projekta nekoliko puta svake nedelje provodim pun radni dan u kompaniji, kako bih upoznala dnevni život kompanije i osigurala da proces kreiranja i uvođenja HR sistema bude usklađen sa ostalim biznis procesima, ritmom rada, poslovnom kulturom i kapacitetima zaposlenih.

Ciljevi rada dogovaraju se nakon utvrđivanja potreba firme (snimanje stanja u trajanju od mesec dana). U skladu sa dogovorenim ciljevima i ritmom rada kompanije, preciziraju se dinamika i trajanje uvođenja HR sistema. Uzimajući u obzir kompleksnost, a u zavisnosti od veličine kompanije, projekat traje oko godinu dana, podrazumeva ritam od 10-ak dana rada mesečno on-site i onlajn podršku ostalim danima.

Angažovanjem konsultanta uvodite samo HR sistem koji vam je zaista potreban na način koji vašem biznisu najviše koristi.