Transformacija firme

Transformacija firme

vlasnici kompanijaSvaka promena u kompaniji, spontana ili namerna, vođena iznutra ili nametnuta spolja, u velikoj meri ima uticaja na ljude: ljude koji vode kompaniju, ljude koji rade u kompaniji, klijente i partnere, a šire i tržište, konkurenciju, zajednicu…

Upravo zbog ove činjenice, procesi koji se odnose na ljude (HR procesi) mogu da posluže kao bazična struktura za vođenje svih promena: procena spremnosti za promenu, kreiranje vizije promenjenog stanja, jasno komuniciranje ciljeva i strukture promena, motivacija i prevazilaženje otpora, promena ponašanja i navika, redefinisanje radnih procesa, postavljanje kulture usaglašene sa biznisom i vrednostima, kreiranje samoodrživog modela rada.

Bilo da planirate da uvedete nove alate, akvizirate novi biznis, reorganizujete firmu, menjate tržište na kome nastupate… sve to podrazumeva da tokom planiranja uzmete u obzir ljude na koje će ove promene uticati. Ako i ne uzmete u jednačinu ljudski faktor i navike, svakako ćete se suočiti sa njima tokom implementacije promene.

Svojim iskustvom i znanjem iz oblasti upravljanja promenama pomažem vlasnicima kompanija da planiraju i sprovode promenu na najefikasniji način. Za postavljanje osnovne integrativne strukture promene koristim HR znanja i procese, a ukoliko opseg promene izlazi iz zone moje ekspertize, uključujem konsultante iz drugih oblasti.

Definisanje cilja, snimanje stanja, revizija definisanog i usaglašavanje oko metodologije kod ovog rešenja mogu da traju i do 6 meseci, u zavisnosti od kompleksnosti. U skladu sa dogovorenim, implementacija traje u zavisnosti od obima i kompleksnosti promene i podrazumeva on-site rad sa vlasnikom i zaposlenima od 10-ak dana mesečno + onlajn podršku. Ceo proces obuhvata intenzivan rad sa vlasnikom i menadžmentom firme na dizajniranju cilja i koraka promene, kreiranje novih procesa rada, obuku i koučing zaposlenih, usvajanje novih navika i obrazaca ponašanja.

Angažovanjem konsultanta za vođenje promene ubrzavate proces promene i činite ga manje bolnim (i emotivno, i novčano, i u rezultatu, i u odnosima).