HR mentorstvo

HR mentorstvo

U start-ap i manjim kompanijama vrlo često mladi timovi ili pojedinci bivaju zaduženi za HR, koji pokriva samo pojedine aspekte ove oblasti, poput zapošljavanja ili administracije.

Važnost ostalih oblasti ljudskih resursa u kompaniji dolazi do izražaja tek kada novi zaposleni imaju problem sa uklapanjem, kada lojalni zaposleni počnu da odlaze, kada se oseća nezadovoljstvo zaposlenih, kada ne rade ono što se od njih očekuje, kada nema inicijative ili kada postoji trud ali rezultati uporno izostaju… Izazovi koje imaju kompanije mogu se rešiti podizanjem znanja i veština ljudi koji se bave ljudskim resursima, u smeru boljeg razumevanja HR oblasti i njihove uloge u kompaniji.

HR mentorstvo kao rešenje kreira se za svaku kompaniju posebno sa ciljem da premosti razliku između  trenutnog znanja ljudi koji se bave HR-om i realnih izazova koje kompanija ima.

Tokom procesa mentorstva mlade kolege učim osnovnim HR procesima, odlikama agilnog HR-a (edukacija i koordinacija) nasuprot tradicionalnom (centralizovanom) HR sistemu, kako da usklade HR sistem sa biznisom kompanije, koji aspekti ove oblasti mogu i treba da se digitalizuju, na koji način treba da sarađuju sa vlasnikom kompanije i kolegama tokom dizajniranja i implementacije procesa, kako da kreiraju i postave samoodrživ sistem… Proces podrazumeva učenje teorije, iskustveno učenje, diskusiju, praktičnu primenu naučenog i koučing.

Dinamika rada utvrđuje se nakon razgovora sa vlasnicima kompanija i zaposlenima koji su zaduženi za oblast ljudskih resursa. Kada se uradi analiza potreba, želja i mogućnosti, dogovaramo ciljeve, period saradnje i dinamiku rada. Period mentorstva je obično od šest meseci do godinu dana. Dinamika kojom se viđamo najčešće obuhvata: dve radionice mesečno u trajanju od 2h u vašem prostoru (iskustveno učenje), dok se ostale aktivnosti (učenje teorije, pomoć oko praktične primene) obavljaju putem onlajn kanala (Trello, Slack, Skype) po dogovoru.

Ciljevi mentorstva postavljaju se u dogovoru sa vlasnicima kompanije i mogu da podrazumevaju: viši stepen znanja zaposlenih u HR-u, razvoj veština vezanih za primenu naučenog u organizaciji i uvedene ili poboljšane osnovne HR procese.

Angažovanjem mentora omogućavate kontinuirani proces učenja za svoje ljude, kao i adekvatno dizajnirane i pravilno postavljene bazične HR sisteme za kompaniju.