HR mentorstvo

Kontinuiranim radom sa HR-ovima,
kroz edukaciju i interaktivno mentorstvo, pomažem u razvoju veština
neophodnih za prirodni
rast firme.

Saznajte više

Uvođenje HR sistema

Kreiranje i implementacija modernog,
efikasnog i potpuno prilagođenog
HR sistema u skladu sa
zahtevima biznisa.
.

Saznajte više

Transformacija firme

HR kao osnovni integrativni proces omogućava osnovu za vođenje velikih promena u firmi: pripremu firme za nagli rast, implementaciju promena u poslovanju, organizacione promene.

Saznajte više

BLOG

Retrovizor – evaluacija projekta

Na kraju svakog projekta radim evaluaciju – popisujem kroz šta sam prošla, pretvaram zadovoljstvo i nezadovoljstvo u razumevanje (šta se u stvari desilo i zbog čega) i planiram sledeći projekat u skladu sa novim uvidima.
Saznaj više

Funkcionalna autonomija motiva – menjamo da bismo… menjali?

Sigurno ste već čuli priču da zaposleni često svoje različite potrebe na poslu verbalizuju kroz zahtev za većom platom. Nekad je zaista u pitanju potreba za novcem, naročito kada su egzistencijalne potrebe ugrožene.
Saznaj više

HR u Srbiji

Pre izvesnog vremena bila sam na jednoj domaćoj HR konferenciji. Sve što sam htela da komentarišem rekla sam direktno organizatorima, ovde ih pominjem samo kao povod za ovaj blog. Ono što sam čula ...
Saznaj više
Just HR prijatelji
Preporuke