Funkcionalna autonomija motiva – menjamo da bismo… menjali?

Transformacija firme Архиве - Just HR

Retrovizor – evaluacija projekta

Na kraju svakog projekta radim evaluaciju – popisujem kroz šta sam prošla, pretvaram zadovoljstvo i nezadovoljstvo u razumevanje (šta se u stvari desilo i zbog čega) i planiram sledeći projekat u skladu sa novim uvidima.

Saznajte više...